עציצים דמויי קערה

עציצי פלסטיק בצבע טרקוטה בצורת קערה רחבה לשתילת צמחים נמוכים ופרחים.

קערת דביר 0.5 ליטר

0 ₪ 4.5 ₪

עציץ קערה דביר טרקוטה

קראו עוד

קערת דביר 0.6 ליטר

0 ₪ 5.0 ₪

עציץ קערה דביר מפלסטיק איכותי בצבע טרקוטה

קראו עוד

קערת דביר 0.9 ליטר

0 ₪ 6.0 ₪

עציץ בצורת קערה מפלסטיק איכותי בצבע טרקוטה

קראו עוד

קערת דביר 1.3 ליטר

0 ₪ 9.5 ₪

עציץ קערה מפלסטיק איכותי בצבע טרקוטה

קראו עוד

קערת דביר 2 ליטר

0 ₪ 11.8 ₪

עציץ קערה מפלסטיק איכותי בצבע טרקוטה

קראו עוד

קערת דביר 3 ליטר

0 ₪ 14.0 ₪

עציץ קערה מפלסטיק איכותי בצבע טרקוטה

קראו עוד

קערת דביר 4 ליטר

0 ₪ 19.0 ₪

עציץ קערה מפלסטיק איכותי בצבע טרקוטה

קראו עוד

קערת דביר 5.5 ליטר

0 ₪ 24.0 ₪

עציץ קערה מפלסטיק איכותי צבע טרקוטה

קראו עוד

קערת דביר 10 ליטר

0 ₪ 32.0 ₪

עציץ קערה מפלסטיק איכותי בצבע טרקוטה

קראו עוד

קערת דביר 14 ליטר

0 ₪ 47.0 ₪

עציץ קערה מפלסטיק איכותי בצבע טרקוטה

קראו עוד

קערת דביר 23 ליטר

0 ₪ 92.0 ₪

עציץ קערה מפלסטיק איכותי בצבע טרקוטה

קראו עוד

קערת דביר 38 ליטר

0 ₪ 135.0 ₪

עציץ קערה מפלסטיק איכותי בצבע טרקוטה

קראו עוד

קערת פסים חן 2 ליטר

0 ₪ 9.5 ₪

עציץ קערה פסים חן בצבע טרקוטה

קראו עוד

קערת פסים חן 3.6 ליטר

0 ₪ 12.0 ₪

עציץ קערה פסים חן בצבע טרקוטה

קראו עוד

קערת פסים חן 6 ליטר

0 ₪ 17.0 ₪

עציץ קערה פסים בצבע טרקוטה

קראו עוד

קערת פסים חן 9.8 ליטר

0 ₪ 22.0 ₪

עציץ קערה פסים חן בצבע טרקוטה

קראו עוד

קערת פסים חן 14.5 ליטר

0 ₪ 30.0 ₪

עציץ קערה פסים חן בצבע טרקוטה

קראו עוד